Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach
Leczymy mimo wszystko
Biuro Federacji PZ, 2021-01-08 09:48:40

Mijający rok był trudny dla wszystkich Polaków.

Niedofinansowaną, zdezorganizowaną i zaniedbaną polską ochronę zdrowia dodatkowo obciążyła pandemia, pokazując jej wszystkie słabe strony. My, lekarze, i wszyscy medycy znaleźliśmy się w szczególnym położeniu. Klaskano nam, aby potem hejtować, obiecywano, ale nie dotrzymano słowa.

Na nasze barki zrzucono porażki rządzących i pozostawiono nas samych na pierwszej linii frontu.

Wybraliśmy ten zawód z pełną świadomością, że naszą misją jest ratowanie życia i zdrowia, niezależnie od okoliczności. Wybraliśmy go, pamiętając, że na naszej drodze zawsze na pierwszym miejscu będzie pacjent, że jesteśmy po to, by leczyć, czasem nawet „mimo wszystko”.

Stajemy przed Państwem mówiąc wprost, jak jest.

Nadal w wielu placówkach brakuje środków ochrony osobistej. Do dziś nie doczekaliśmy się wytycznych organizacyjnych, dotyczących pracy z pacjentami zakażonymi koronawirusem w szpitalach niecovidowych. Każdego dnia pracujemy narażając życie, ale nie gwarantuje się naszym rodzinom ubezpieczenia na wypadek, gdybyśmy je stracili. Nie pomaga się nam, gdy chcemy mówić o błędach lekarskich i powikłaniach, by móc je wyeliminować.

Zamiast leczyć, toniemy w biurokracji. Zamiast skupić się na terapii i jej objaśnianiu pacjentowi, system każe nam zastanawiać się pod groźbą kary za niewłaściwie określoną wysokość refundacji wypisywanego leku.

Dużo się mówi o ochronie zdrowia, ale wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB nadal nie ma. Nie widać reformy, która zagwarantowałaby Państwu brak kolejek i ciągłość leczenia, niezależnie czy pandemia jest, czy jej nie ma.

Pacjent musi być leczony na czas. Nie może czekać na diagnostykę. Państwa zdrowie powinno być traktowane holistycznie. A z drugiej strony, lekarz, żeby mógł skutecznie leczyć, musi czuć się bezpiecznie, musi mieć do tego narzędzia i możliwości.

Dodatkowo, po raz kolejny, rządzący wprowadzają ułatwienia dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. Jest to dla Was, pacjentów, i nas medyków, niebezpieczne. Ich wiedza, kwalifikacje i znajomość języka polskiego nie będą weryfikowane.

http://leczymymimowszystko.pl/
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT