Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach
Stare wzory deklaracji powinny zachować ważność do 30 września
Biuro Fderacji PZ, 2020-07-03 11:10:23

Porozumienie Zielonogórskie interweniuje w sprawie nowych wzorów deklaracji, obowiązujących od 1 lipca br.
- Domagamy się i prosimy, aby minister zdrowia wydał jedyny możliwy i logiczny komunikat, że poprzednie wzory deklaracji wyboru w POZ będą ważne do 30 września br. - apeluje do MZ prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski i wiceprezes Marek Twardowski. Zgodnie z uzgodnieniami z Porozumieniem Zielonogórskim, nowy wzór został uproszczony w stosunku do obowiązującego do tej pory. Spełnienie swego postulatu w tej kwestii Federacja ocenia pozytywnie, ale sprzeciw budzi natychmiastowy sposób wprowadzenia formularzy - bez okresu przejściowego. Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory deklaracji opublikowano 30 czerwca br ( http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000114301.pdf ), a obowiązuje ono już od 1 lipca. Nie ma zatem ani jednego dnia okresu przejściowego. Prezesi Porozumienia Zielonogórskiego zwracają uwagę, że był na to czas: konsultacje w tej sprawie trwały przecież od końca kwietnia, był jeszcze cały maj i czerwiec. Wprowadzenie w takim trybie nowych deklaracji spowoduje konieczność niszczenia dotychczasowych (każdy podmiot leczniczy POZ zawsze musi mieć deklaracje zakupione na pewien okres czasu), a ponadto wiele drukarni nie dostarcza jeszcze nowych wzorów. Jest jeszcze dodatkowy problem:
„W przyszłości mogliby zdarzyć się nadgorliwi urzędnicy, którzy przy kontrolach stwierdziliby, że wybór lekarza na starym wzorze deklaracji w dniu 1 lipca jest nieważny i wyciągnęliby wobec podmiotu leczniczego konsekwencje finansowe” - piszą Jacek Krajewski i Marek Twardowski do wiceministra Janusza Cieszyńskiego, prosząc jednocześnie o potraktowanie sprawy jako niezwykle pilnej.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT