Zakres danych pacjenta w dokumentacji medycznej kompleksowa informacja w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
Przed 10 laty Federacja PZ wybrała swego prezesa – został nim Jacek Krajewski.
Biuro Federacji PZ, 2020-05-26 12:46:16

Od tego czasu Federacja, realizując swą misję integracji środowiska zrzeszonych w niej podmiotów, przekształciła się w organizację ekspercką – coraz skuteczniej reprezentując ich interesy w relacjach z decydentami – NFZ i Ministerstwem Zdrowia. W ciągu 10 lat wypracowane zostały nowe kierunki działań mające wpływ na kształtowanie prawa i organizacji ochrony zdrowia. Wprowadzono stały monitoring bieżących zmian legislacyjnych i zapewniono opiekę prawną dla wszystkich członków. Stworzony został system szkoleń - miedzy innymi dotyczących organizacyjnego know-how oraz pozyskiwania środków unijnych wspierających przedsiębiorczość. Dzięki profesjonalnemu stworzeniu i rozszerzaniu relacji z mediami, zwiększyła się także rozpoznawalność marki „Porozumienie Zielonogórskie”, a przede wszystkim utrwalono w świadomości społecznej wizerunek lekarzy rodzinnych i ich fundamentalną rolę w ochronie zdrowia. Pomocnym narzędziem w tych działaniach stała się także rosnąca świadomość zarządów związków w zakresie CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszystko to sprawiło, że członkowie Federacji szybko zareagowali na sytuację kryzysową związaną z pandemią i potrafili niezwłocznie stworzyć bezpieczny system funkcjonowania przychodni i gabinetów POZ.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT