Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach
Ruszył cykl konferencji na temat zmian legislacyjnych
Federacja PZ, 2019-02-18 11:15:17

Minimalne wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia; przekształcenia w spółkach z o.o.; ustawa o POZ; uprawnienia lekarzy; nowela Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; plan wdrażania e-zdrowia; prawa pacjenta, prawa lekarza i pielęgniarki; RODO, a także dyskusja o perspektywach dla przedsiębiorców branży medycznej w roku 2019 - to tematy, które są poruszone podczas konferencji zorganizowanych w ramach projektu „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji”. Jego realizatorem jest Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców w partnerstwie z Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Pierwsza konferencja odbyła się 16 lutego we Wrocławiu.

Organizatorzy zapraszają członków Federacji Porozumienie Zielonogórskie na kolejne spotkania. Udział w nich jest bezpłatny. Następnie konferencje zaplanowano 9 marca w Białymstoku, 16 marca - w Gdyni, a 23 marca w Łodzi.
Zgłoszenia na konferencję w woj. łódzkim prosimy przesyłać na adres mailowy: i.trzesniewska@federacja-pz.pl, tel. 603428895, a w woj. pomorskim oraz podlaskim: i.wojcik@federacja-pz.pl, tel. 795490877


PROGRAM
09:00-09:30 – Rejestracja, kawa powitalna
09:30-09:35 - Uroczyste otwarcie konferencji
09:35-10:00 - Prezentacja głównych rezultatów projektu. Rola organizacji pracodawców w tworzeniu nowych regulacji prawnych.
10:00-11:15 - Omówienie wprowadzonych ustaw i ich wpływu na działalność leczniczą na przykładzie:
· Ustawy o POZ, uprawnienia lekarzy
· Minimalne wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia
· Nowela Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
11:15-11:30 – Przerwa kawowa
11:30-12:45 - Omówienie wprowadzonych ustaw i ich wpływu na działalność leczniczą:
· Zarząd sukcesyjny, przekształcenia w sp. z o.o.
· Plan wdrażania e-zdrowia, aktualny stan legislacji
· Prawa pacjenta, prawa lekarza i pielęgniarki
12:45-13:30 Lunch
13:30-14:45 – Omówienie wprowadzonych ustaw i ich wpływu na działalność leczniczą:
· Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
14:45-15:00 – przerwa kawowa
15:00-16:15 – Omówienie wprowadzonych ustaw i ich wpływu na działalność leczniczą:
· Kodeks postępowania RODO dla małych placówek medycznych
16:15-17:00 Dobre praktyki skutecznego wpływu na ostateczny kształt tworzonego prawa – panel dyskusyjny. Perspektywy dla branży medycznej w roku 2019.


Galeria zdjęć


ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT