Kim jest i jakie ma uprawnienia opiekun faktyczny pacjenta - info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. KOMUNIKAT STANDARD OCHRONY MAŁOLETNICH info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
Umowy na AOS będą mogły być aneksowane
Biuro Federacji PZ, 2018-07-25 08:09:10

Przedłużenie umów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną do końca 2019 r. przewiduje przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Oznacza to, że NFZ w tym roku nie musi przeprowadzać konkursów na AOS, o co Porozumienie Zielonogórskie apelowało od wielu miesięcy.
-Nowelizację ustawy, pozwalającą na nieprzeprowadzanie konkursów jeszcze przez kolejne 1,5 roku, przyjmujemy z zadowoleniem, bo jest to częściowe spełnienie naszych postulatów - komentuje ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Andrzej Zapaśnik. - Jesteśmy przeciwni nie tyle samym konkursom (bo jest to uznana forma wyboru świadczeniodawców), ale kryteriom, które w naszej ocenie nie zapewniają pacjentom równości w dostępie do świadczeń, zwłaszcza w miejscowościach peryferyjnych. Nadal preferują one bowiem specjalistyczne poradnie przyszpitalne kosztem zwłaszcza małych poradni, które nie byłyby w stanie sprostać niektórym wymogom, np. ośmiogodzinnej pracy przez pięć dni w tygodniu. Ich zamknięcie skutkujące przerwaniem ciągłości świadczeń odczuliby przede wszystkim pacjenci, którzy już teraz zbyt długo czekają w kolejkach do specjalistów. Na zagrożenia związane z konkursami na AOS według aktualnie obowiązujących kryteriów zwracało uwagę nie tylko Porozumienie Zielonogórskie, ale również inne organizacje skupiające pracodawców, m.in. Pracodawcy RP i Lewiatan. Najwyraźniej apele przyniosły skutek. Ekspert Porozumienia Zielonogórskiego zaznacza jednak, że kwestia organizacji AOS w najbliższej przyszłości nie została jeszcze rozwiązana, a sama możliwość aneksowania umów to jedynie początek oczekiwanych zmian.
- Przede wszystkim należy jak najszybciej wprowadzić odmienne zasady udzielania świadczeń w poradniach funkcjonujących w ramach sieci szpitali i w pozostałych ambulatoryjnych poradniach specjalistycznych. Te pierwsze powinny przyjmować wyłącznie pacjentów przed hospitalizacją i po niej, gdy wymagają kontynuacji leczenia oraz narażonych na częste rehospitalizacje (np. po przeszczepach narządów). Wszyscy pozostali pacjenci powinni korzystać z opieki w poradniach specjalistycznych funkcjonujących poza siecią szpitali, które by się ubiegały o kontrakty w postępowaniach konkursowych opartych o kryteria niezwiązane z opieką okołoszpitalną.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT