Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach
Stanowisko przedstawione na spotkaniu z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Federacji PZ, 2018-04-06 08:15:30

Warszawa, dnia 4 kwietnia 201 8 roku.

Pani Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbieta Rafalska


Reprezentując na dzisiejszym spotkaniu środowisko lekarzy, pracodawców i właścicieli podmiotów leczniczych skupionych w Naczelnej Izbie Lekarskiej, Federacji Porozumienie Zielonogórskie i Ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy oświadczam, że stanowisko w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich jest wspólne i niezmienne.

Środowiska te nie akceptują 1 lipca 2018 roku jako terminu początku obligatoryjnego wypisywania przez lekarzy e-zwolnień.

Obecny stan infrastruktury informatycznej w Polsce, szczególnie w rejonach wiejskich małych miast nie gwarantuje bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania tego projektu.

Późne, bo dopiero od 23 lutego, rozpoczęcie prac nad stworzeniem środowiska testowego w celu przygotowania aplikacji gabinetowych do obsługi elektronicznych zwolnień powoduje skrócenie okresu wdrażania tego oprogramowania w podmiotach leczniczych. Projekt tak raptownego wprowadzania e-zwolnień nasili problemy kadrowe w systemie opieki zdrowotnej. Ciągle nakładanie nowych obowiązków, szczególnie na lekarzy POZ, gdzie wypisuje się najwięcej zwolnień, spowoduje nasilenie wyjazdów młodych lekarzy za granicę i niechęć do podejmowania pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.
Naczelną zasadą organizacji systemu ochrony zdrowia jest, aby lekarze diagnozowali i leczyli pacjentów, a biurokracją, w tym wypisywaniem druków e-ZLA, powinien zajmować się personel pomocniczy. W tym celu należy takie osoby wyszkolić, zatrudnić w podmiotach leczniczych i zapewnić ich finansowanie. Aby wprowadzić to rozwiązanie należy zatem wcześniej poczynić inwestycje w sprzęt i kadry medyczne.

Nie przeprowadzono pilotażu zaproponowanego rozwiązania na dużej populacji np, jednego województwa, co stawia pod znakiem zapytania wystarczający stopień przepustowości platformy PUE ZUS w sytuacji wykorzystywania jej przez wszystkich piszących zwolnienia w Polsce w jednym czasie.

Niepowodzenie tego projektu zagrozi realizacji całej strategii e-zdrowia.

Odpowiedzialność za opóźnienia i niepowodzenia spowodowane źle i pośpiesznie wprowadzonym projektem elektronicznych zwolnień spadnie na lekarzy, a skutki odczują pacjenci. Forsowane rozwiązań „na silę" spowoduje efekt odwrotny od zamierzonego. Projekt e-zwolnień powinien być realizowany po 1 lipca 2018 r. jako fakultatywny dla lekarzy, a nie obligatoryjny. Naszym zdaniem, korzyści z wypisywania zwolnień w sposób elektroniczny, po wyeliminowaniu wszelkich niedogodności, po pewnym czasie spowodują przystąpienie lekarzy do tego programu.

W załączeniu przedkładam dwa stanowiska w sprawie e-zwolnień:

1. Stanowisko Porozumienia Organizacji Lekarskich ws. e-zwolnień
2. Stanowisko Porozumienia Organizacji Lekarskich ws. wydawania przez ZUS druków zwolnień lekarskich

W imieniu:
Naczelnej Izby Lekarskiej
Federacji Porozumienie Zielonogórskie
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Piotr Watoła
Załączniki:
- stanowisko_w_sprawie_e_zla.pdf
- stanowisko_w_sprawie_wydawania_przez_zus_drukow_zla.pdf
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT