Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach
Stanowisko FPZ w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich
Biuro Federacji PZ, 2018-01-31 11:49:35

STANOWISKO
Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
Porozumienie Zielonogórskie
w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich


Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, zrzesza ponad 2 500 świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z terenu całego kraju, pracujący w jej strukturach lekarze wystawiają każdego dnia dziesiątki tysięcy zwolnień lekarskich, będąc żywotnie zainteresowani stanem ustawodawstwa w tym zakresie.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje wprowadzenie elektronicznego systemu wystawiania zwolnień lekarskich jako fakultatywnego, a nie obligatoryjnego rozwiązania dla lekarzy w Polsce. Nasza konstruktywna propozycja obejmuje:

1. Zniesienie obowiązkowego wprowadzenia zwolnień elektronicznych od 01.07.2018 r.

2. Wprowadzenie fakultatywności posługiwania się zwolnieniami elektronicznymi, jako systemem równoległym do obowiązującego obecnie (zwolnienia „papierowe”).


Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje uwzględnienie takich zmian prawnych, które pozwolą lekarzom nie mającym skomputeryzowanych przychodni na wystawianie zwolnień w dotychczasowej formie.

Proponujemy, by e-zwolnienia były dostępne powszechnie, ale nie jako forma obligatoryjna, lecz jako fakultatywna, funkcjonująca równolegle do obecnej. W efekcie, w miarę upływu czasu, dopracowania sposobu działania systemów informatycznych, po wyeliminowaniu wszelkich błędów i niedogodności, sami lekarze będą chętnie przechodzić na nowy system widząc w nim wymierne korzyści.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje więc wprowadzenie od 1 lipca 2018 r elektronicznego systemu wystawiania zwolnień lekarskich jako fakultatywnego, a nie obligatoryjnego rozwiązania dla lekarzy w Polsce.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT