Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach
Informacja ze spotkania Porozumienia Zielonogórskiego z Prezesem NFZ Andrzejem Jacyną
Biuro Federacji PZ, 2017-12-13 16:41:01

W dniu 13.12.2017r. odbyło się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego Federacji PZ w składzie Jacek Krajewski, Teresa Dobrzańska - Pielichowska, Marek Sobolewski i Tomasz Zieliński z Prezesem NFZ Andrzejem Jacyną i przedstawicielami Centrali NFZ. Podczas spotkania omówiono zasady aneksowania umów POZ na rok 2018. Ustalono, że do końca bieżącego roku zostaną przygotowane i przesłane aneksy do umów na okres do 30.06.2018r. oparte na zarządzeniu Prezesa NFZ. W zakresie finansowania świadczeń Prezes NFZ deklaruje możliwość wzrostu finansowania POZ po uzyskaniu nowych środków w budżecie NFZ, nie wcześniej jednak niż w II połowie 2018r. Od 1 stycznia 2018 roku zgodnie z ustawą o POZ część lekarzy utraci uprawnienia do samodzielnego udzielania świadczeń (w tym wystawiania recept na 75+ oraz kart DiLO) - swoje obowiązki muszą wykonywać pod nadzorem lekarzy posiadających uprawnienia do pracy w POZ. Ustalono, że NFZ wystąpi do MZ w celu dostosowania przepisów, które umożliwią dalsze wykonywanie świadczeń w POZ na dotychczasowych zasadach. O sprawie będziemy informować na bieżąco. Obecnie jednak data 1 stycznia 2018 roku uniemożliwia wykonywanie świadczeń w POZ przez lekarzy, którzy nie spełniają wymogów ustawy o POZ (patrz komunikat PZ w sprawie definicji lekarza POZ). Zgłoszono problem "wydeklarowywania" się pacjentów od świadczeniodawców POZ bez wybrania nowego lekarza i świadczeniodawcy. NFZ uznał takie postępowanie jako działanie pozaprawne. Federacja zgłosiła problem z rozliczaniem świadczeń dla obcokrajowców innych niż z Unii Europejskiej (np. Ukraińców) Fundusz zobowiązał się do weryfikacji problemu do 24.12.2017r.

Zespół Negocjacyjny
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT