Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach
Wiceprezes PZ wskaże niepotrzebne zapisy zarządzeń Prezesa NFZ
Federacja PZ, 2016-02-20 15:02:21

Które przepisy utrudniają działalność leczniczą? 19 lutego, po wielogodzinnych obradach zespołu, powołanego przez ministra zdrowia w celu uproszczenia prawa związanego z prowadzeniem tej działalności, przedstawiono wiele pozycji do zmiany lub skasowania.


Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Marek Twardowski wskazał kilkadziesiąt propozycji różnych aktów prawnych, które w jego opinii przeszkadzają w prowadzeniu działalności leczniczej.

- A jestem jednym z ośmiu członków zespołu – podkreśla Marek Twardowski. - Niepotrzebnych i szkodliwych regulacji jest wiele i wie o tym każdy, kto zajmuje się działalnością leczniczą. Zebranie ich i omawianie podczas posiedzenia zespołu uświadamia dobitnie, do jakiego absurdu doszliśmy w mnożeniu biurokratycznych barier. Pokazuje także, czym my – lekarze - tak naprawdę się zajmujemy, zamiast leczyć chorych i im poświęcać nasz czas i wiedzę.

Pod lupę spec-zespołu trafiły m.in. zapisy ustawy o działalności leczniczej, o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, o chorobach zakaźnych, a także wszelkie regulacje dotyczące sprawozdawczości do różnych instytucji. Członkowie zespołu podzielili między sobą prace nad szczegółowymi rozwiązaniami. Wiceprezesowi PZ przypadło w udziale przeanalizowanie zarządzeń kolejnych prezesów NFZ. To gigantyczna praca, z którą musi się uporać do 4 marca – to termin kolejnego posiedzenia zespołu, na którym mają być przedstawione konkretne rekomendacje.

-Część przepisów wymaga likwidacji, część trzeba ograniczyć, a inne zmodyfikować – wyjaśnia Twardowski, zastrzegając, że zespół jest tylko ciałem eksperckim, a ostateczne decyzje będzie podejmował minister. - Miejmy nadzieję, że prace naszego zespołu odniosą lepszy skutek niż działania słynnej sejmowej komisji „Przyjazne państwo”, z których niewiele wyszło – dodaje wiceprezes PZ.

Według zarządzenia ministra zdrowia, określającego zasady działania zespołu, do 31 marca b.r. ma on przedstawić raport ze swoimi rekomendacjami.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT