Zakres danych pacjenta w dokumentacji medycznej kompleksowa informacja w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
Co dalej z AOS? Porozumienie Zielonogórskie czeka na informacje z MZ
Biuro Federacji PZ, 2016-11-10 15:02:23

Prezesi Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski i Marek Twardowski zwrócili się do ministra zdrowia o informacje na temat planów resortu związanych z umowami w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, które w większości województw kończą się w połowie przyszłego roku.
Obawy władz PZ wiążą się z planami resortu, według których spora część środków na AOS ma być wyodrębniona na poradnie przyszpitalne, obejmujące opieką pacjentów przed hospitalizacją i po jej zakończeniu. Ponadto według założeń do ustawy o POZ ma zostać wyodrębniony budżet powierzony na konsultacje specjalistyczne, realizowane na potrzeby leczenia w ramach POZ.
W opinii władz Porozumienia Zielonogórskiego brakuje w tych planach określenia przyszłości AOS w części niezwiązanej z opieką okołoszpitalną oraz procesem diagnostyczno-leczniczym prowadzonym przez lekarza POZ. Nie wiadomo, co stanie się z pacjentami wymagającymi stałej lub okresowej opieki specjalistycznej.
Prezesi PZ podkreślają, że dążenie do wzmocnienia roli POZ jest słusznym kierunkiem, ale przenoszenie części świadczeń z AOS na POZ powinno się odbywać stopniowo, w procesie wieloletnim. Podstawą tego procesu powinno być określenie kompetencji i zadań lekarza POZ i AOS. Ponadto konieczna jest ocena możliwości i środków, które pozwolą lekarzom POZ przejąć niektóre zadania AOS. Chodzi także o możliwości kadrowe – już dziś jest za mało lekarzy, mających realizować więcej zadań.
Zdaniem Jacka Krajewskiego i Marka Twardowskiego, zapowiadane zmiany nie mogą być wprowadzone jednorazowym aktem – ani 1 lipca 2017 r., ani 1 stycznia 2019 r. Najpierw gruntowne przygotowanie i pilotaże, a dopiero potem rozłożony w czasie proces wprowadzania zmian – postulują prezesi PZ. „Próba przeprowadzania systemowych zmian w sposób rewolucyjny przyniosłaby wielki bałagan i wyrządziłaby ogromną krzywdę pacjentom, którzy nie mogą przecież stracić z dnia na dzień swoich lekarzy z poradni AOS, u których leczyli się przez wiele lat”- czytamy w piśmie do ministra zdrowia.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT