Kim jest i jakie ma uprawnienia opiekun faktyczny pacjenta - info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. KOMUNIKAT STANDARD OCHRONY MAŁOLETNICH info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
Ustawa, która koncentruje się na jakości i bezpieczeństwie pacjenta
Biuro PZ, 2023-05-10 10:28:23

Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił dziś nowy projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej. Zamiast jednej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta będą dwie. Pierwsza dotyczyć ma jakości, druga to nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

– Cieszę się, że minister Adam Niedzielski uwzględnił uwagi środowiska i zadeklarował dialog przy tworzeniu ustaw – mówi Jacek Krajewski prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. – Jakość to bardzo ważna wartość dla pacjenta i systemu opieki zdrowotnej. Zgodnie współpracując, jesteśmy w stanie wypracować nowy, dobry projekt ustawy.

Minister podkreślił m.in., że kluczem nowych rozwiązań jest ustawa, która koncentruje się na jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Premiowane mają być te podmioty, które zapewnią lepszą jakość usług. Pacjent będzie mógł oceniać usługi medyczne, a zasady, na których będzie można rozliczać za błędy medyczne, opracuje specjalnie powołany zespół ekspercki. Powstanie także fundusz kompensacyjny dla pacjentów, który ma uprościć warunki dochodzenia odszkodowania. W związku z tym znowelizowana ma zostać ustawa o Rzeczniku Praw Pacjenta. Z projektu zniknęła sporna kwestia no-fault. Jak podkreślił minister, chcemy przeprowadzić dyskusję na ten temat, ale wnioski uwzględnić w kolejnych projektach ustaw.ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT