Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach
Notatka ze spotkania Porozumienia Organizacji Lekarskich
Federacja PZ, 2016-01-26 09:46:28

23. stycznia 2016r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia

Na wstępie omówiono kwestie komunikacji miedzy podmiotami tworzącymi POL . Uczestnicy zgodnie uznali, że niezbędne jest usprawnienie komunikacji i częstsza niż dotychczas wymiana informacji między trzema organizacjami. W czasie dyskusji zebrani ocenili sytuację jaka powstała w systemie Ochrony Zdrowia po ostatnich wyborach i zmianach kadrowych w Ministerstwie Zdrowia.
Za priorytetowe sprawy w obszarze wspólnych działań uznano:
1. Kwestie związane z nowelizacją ustawy refundacyjnej. Prezes federacji PZ Jacek Krajewski przekazał informacje o działaniach podejmowanych przez FPZ w sprawie zmian ustawy. Po dyskusji uzgodniono, że do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła wystosowane zostanie w najbliższym tygodniu wspólne pismo z propozycjami zmian w ustawie.
2. Zebrani po wymianie uwag na temat wprowadzanego aktualnie systemu e-zwolnien i przedstawieniu przez wiceprezesa Federacji Wojciech Pacholickiego przebiegu rozmów w Centrali ZUS, postanowili nie rekomendować lekarzom korzystania z tego narzędzia do czasu jego poprawienia .Federacja PZ wystąpi również do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z pismem postulującym wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych
3. Zebrani uznali za koniecznie dalsze zacieśnianie współpracy z organami samorządu lekarskiego
W spotkaniu uczestniczyli
Ze strony Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia – prof. Andrzej Grzybowski, Violetta Fiedler - Łopusiewicz; Włodzimierz Hoffmann; Renata Grabowska
Ze strony OZZL Krzysztof Bukiel; Zdzisław Szramik; Wojciech Sulka; Piotr Watoła
Ze strony Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski i Wojciech Pacholicki
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT