Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach
KOMUNIKAT w sprawie płac minimalnych w ochronie zdrowia
Biuro Federacji PZ, 2022-07-05 10:26:40

Szanowni Państwo,
W mailach oraz części kodowanej serwisu znajdą Państwo:
- tekst nowelizowanej ustawy z uzasadnieniem,
- załącznik do ustawy z przeliczonymi wskaźnikami minimalnych wynagrodzeń,
- wzór porozumienia z przedstawicielem pracowników,
- wzór zarządzenia kierownika podmiotu leczniczego,
- wzór aneksu do umowy o pracę,
- tekst części 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Z omówieniami.

Z poważaniem
Biuro PZ

ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT